Opłaty

Tylko spread

To odróżnia platformę Plus500 od innych usługodawców, którzy pobierają także prowizję od operacji wykonywanych przez klientów.

Opłata

Jeśli pozycja pozostaje otwarta po zamknięciu rynku do kolejnego dnia, technicznie pozostała w posiadaniu klienta, co należy sfinansować. Opłata za finansowanie jest dodawana do (w przypadku pozycji krótkich) lub odejmowana od (w przypadku pozycji długich) stanu konta klienta, aby pokryć zysk/koszt powiązanego finansowania. Godzina obowiązywania opłaty (godzina zamknięcia rynku) dla każdego instrumentu widnieje na karcie danych szczegółowych.

Aby wyświetlić opłatę za finansowanie oraz „% za dzień” dla określonego instrumentu, należy przejść do ekranu głównego, wybrać odpowiedni instrument i kliknąć łącze wyświetlające szczegóły po prawej na końcu wiersza.

Uwaga: Jeśli pozycję otworzono w piątek i nie zamknięto do poniedziałku, czyli kolejnego dnia giełdowego, kwota opłaty za finansowanie dodana do lub odjęta od stanu konta wynosi zwykle trzykrotność dziennej kwoty, na pokrycie całego weekendu.

Opłata za brak aktywności

W przypadku nieużywania konta lub braku aktywności klienta na platformie handlowej przez okres trzech miesięcy zostanie nałożona opłata w wysokości 5 USD. Opłata ta ma pokryć koszt udostępniania usług, mimo że nie są wykorzystywane.