Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Czy oferujecie przetrzymanie (Rollover) pozycji?

Większość oferowanych przez nas instrumentów, które są oparte na kontraktach terminowych, ma datę przetrzymania (rollover) pozycji. Możesz znaleźć te informacje, klikając link "Szczegóły" na głównym ekranie platformy transakcyjnej obok każdego instrumentu.
Ilekroć kontrakt terminowy osiągnie datę automatycznego przetrzymania (rollover) pozycji zdefiniowanej dla instrumentu, wszystkie otwarte pozycje i zlecenia są automatycznie przetrzymywane do następnego kontraktu terminowego przez Plus500, bezpłatnie.
W celu unieważnienia wpływu na wycenę otwartej pozycji, uwzględniając zmianę bazowej stopy instrumentu (ceny) w nowym okresie obowiązywania kontraktu, wprowadza się korektę rekompensującą, aby utrzymać pozycje otwarte bez wpływu na poziom kapitału własnego. Zlecenia Stop i Zlecenia Limit są również korygowane proporcjonalnie, aby odzwierciedlić stawkę nowego kontraktu. Wartość twojej pozycji nadal odzwierciedla wpływ ruchu na rynku w oparciu o twój pierwotny poziom otwarcia.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obliczania korekt przetrzymania (rollover) pozycji, przeczytaj: "Czym jest Korekta przetrzymania (rollover) pozycji?"

Jeśli kontrakt terminowy nie podlega przetrzymaniu (rollover), pozycja zostanie zamknięta wraz z upływem jej daty ważności, która jest również podana w odnośniku “Szczegóły”. Więcej informacji na temat dat ważności pozycji można znaleźć w wątku „Czym jest data ważności instrumentu?

Oberzyj film tutaj.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.