Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Czym jest „Zlecenie zatrzymania gwarantowanego”?

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności na rynku (np. podczas gwałtownej fluktuacji cen) Twoje zlecenie Zamknięcia w momencie straty może nie zostać wykonane przy dokładnie określonym przez Ciebie kursie (cenie). Ta funkcja spowoduje zamknięcie pozycji przy określonym przez Ciebie poziomie kursu (ceny), nawet jeśli cena rynkowa przekroczy ten poziom. Po osiągnięciu tego określonego poziomu, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich instrumentów i za pośrednictwem dodatkowego spreadu pobierana jest opłata.

Cechy zlecenia zatrzymania gwarantowanego (Guaranteed Stop Order)

 • Może zostać złożone wyłącznie dla nowej pozycji i nie może zostać dodane dla pozycji już istniejącej.
  • Może być aktywowane/edytowane jedynie podczas godzin handlowych obowiązujących dla danego instrumentu
  • Po złożeniu Zlecenia zatrzymania gwarantowanego, nie można go odwołać, natomiast można je modyfikować.
  • Dodatkowy spread naliczany po złożeniu zlecenia zatrzymania gwarantowanego nie podlega zwrotowi, ale jest widoczny przed zdeklarowaniem takiego zlecenia.
  • Przy składaniu Zlecenia zatrzymania gwarantowanego należy wziąć pod uwagę pewne wartości dystansu (dystans minimalny i maksymalny) od bieżącego kursu (cena) instrumentu, zgodnie z informacjami na platformie handlowej.

  Aby zapoznać się z zasadą działania tej funkcji, spójrzmy na poniższy przykład:

  Kurs Kupna/Sprzedaży spółki Alphabet wynosi $500/$498.
  Kupujesz 10 kontraktów CFD na udziały spółki Alphabet. Przyjmijmy, że dodatkowy spread dla Zlecenia zatrzymania gwarantowanego wynosi $10.
  Ustawiasz Zlecenie zatrzymania gwarantowanego na $450.
  Kurs sprzedaży dla Alphabet spada do $400 → pozycja zostanie zamknięta na $450 a nie $400.
  P&L przy Zleceniu zatrzymania gwarantowanego: ($450 - $500)*10 - $10 = strata $510.
  P&L bez Zlecenia zatrzymania gwarantowanego: ($400 - $500)*10 = strata w wysokości $1000.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.