Warunki i umowy

 • Umowa z użytkownikiem

  Umowa, która reguluje stosunki między klientem użytkownikiem a Spółką, szczegółowo opisuje wszystkie warunki odnoszące się do korzystania z usług transakcyjnych oferowanych przez Plus500CY.

 • Deklaracja Ujawniająca Ryzyko

  Nasz deklaracja ujawniająca ryzyko dostarcza klientom informacji na temat ryzyka związanego z kontraktami CFD,lecz nie może objaśnić wszystkich rodzajów ryzyka, ani też w jaki sposób takie ryzyko odnosi się do indywidualnej sytuacji klienta. Ważne jest to, aby nasi klienci w pełni zdawali sobie sprawę z ryzyka przed podjęciem decyzji o nawiązaniu relacji handlowych z nami.

 • Polityka prywatności

  Nasza polityka zarządzania i ochrony danych osobowych naszych Klientów oraz wykorzystania i zarządzania plikami cookie.

 • Warunki korzystania z witryny

  Dostęp użytkownika do tej witryny podlega postanowieniom regulaminu oraz innym oświadczeniom i powiadomieniom.

 • Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

  Nasza polityka w zakresie monitorowania i zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów w ramach Plus500CY, między Plus500CY i jej klientami, a także wśród klientów Plus500CY. Naszym celem jest działanie w najlepszym interesie naszych klientów.

 • Polityka realizacji zleceń

  Nasza polityka w zakresie oferowania "najlepszego wykonania" podczas wykonywania zleceń w imieniu klientów; Plus500CY podejmuje rozsądne działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla naszych klientów. Zawierając transakcje z Klientami, mamy obowiązek przestrzegać standardów uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu, oraz działać w najlepiej pojętym interesie Klientów.

 • Polityka w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

  Polityka ta szczegółowo opisuje systemy i procedury w stosowane dla zapewnienia, że ​​nasza działalność nie jest wykorzystywane do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Procesy te obejmują identyfikację klienta i kontrole dochowania staranności, jakie stosujemy w celu sprawdzenia danych szczegółowych dotyczących naszych klientów.

 • Fundusz Rekompensaty Dla Inwestorów

  Plus500CY jest członkiem Funduszu Rekompensaty Dla Inwestorów (“ICF”), zapewniającego rekompensaty dla uprawnionych klientów detalicznych, w sytuacjach, gdy Cypryjska Firma Inwestycyjna nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec swoich klientów.

 • Informacje o firmie

  Informacje o licencjach i dane kontaktowe Plus500CY Ltd.