Zamykanie pozycji

Po otworzeniu pozycji przez użytkownika liczby dotyczące instrumentu podane w kolumnie „High/Low” zostaną zamienione na przycisk z napisem „Close Position”.

Wystarczy kliknąć ten przycisk, co spowoduje wyświetlenie okna wyskakującego zawierającego potwierdzenie lub anulowanie zamknięcia.