Typy instrumentów i ceny

CFD na walory/akcje/akcje zwykłe - Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW, itd.

Kontrakty CFD na akcje zwykłe w Plus500 umożliwiają handel najczęściej wymienianymi akcjami na świecie. Wartość kontraktu jednego kontraktu CFD na akcje zwykłe Plus500 jest równa cenie podanej w centach. Na przykład, jeśli Google CFD jest dostępna na rynku za 490,23 USD to wartość jednego kontraktu CFD Google wynosi 490,23 USD. Już za równowartość 5% depozytu początkowego można zyskać zwiększoną 20-krotną dźwignią na najaktywniej handlowane walory notowane na światowych giełdach.

Handel CFD na indeksy - S&P 500, UK 100, Germany 30 itd.

Czołowe światowe indeksy giełdowe są dostępne do transakcji na Plus500. Wartość kontraktu jednego kontraktu CFD na indeksy odpowiada cenie podanej w walucie indeksu. Na przykład, jeśli DJIA CFD jest wymieniane za 13 805,56 to wartość jednego kontraktu DJIA CFD wynosi 13 805,56 USD. Już dzięki równowartości 0,3% depozytu początkowego można zyskać zwiększoną do 300-krotności dźwignią wartość wystawienia na czołowe indeksy giełdowe.

Handel Forex - EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY itd.

Handluj najczęściej wymienianymi parami FX (Forex) na świecie dzięki Plus500. Wartość kontraktowa jednego FX CFD wynosi 100-krotność ceny podanej w walucie drugiej waluty w parze. Dlatego w przypadku wymiany AUD/USD CFD po kursie 0,9450 wartość jednego kontraktu CFD AUD/USD wyniesie 94,50 USD lub 100 AUD. Użytkownik może zyskać zwiększony do 300x dźwignią dostęp do najaktywniej wymienianych par FX dzięki inwestycji o wartości odpowiadającej 0,3% depozytu początkowego.

CFD na towary – ropa naftowa, złoto, srebro itd.

System Plus500 umożliwia handel najważniejszymi towarami na świecie. Wartość kontraktowa jednego kontraktu CFD na towary jest podana w walucie towaru. Dlatego w przypadku wymiany CFD na złoto po kursie 786,40 USD, a następnie wartość jednego kontraktu CFD na złoto wynosi 786,40 USD (lub odpowiednik jednej uncji troy złota). Dzięki kwocie o wartości odpowiadającej 0,7% depozytu początkowego użytkownik może zyskać zwiększony do 152x dźwignią dostęp do najważniejszych towarów.

Ceny

Platforma Plus500 wykorzystuje notowania na żywo pochodzące z uznanych rynków, gdzie notowane są odpowiednie instrumenty. Następnie stosowana jest mała korekta średniej ceny rynkowej, aby uzyskać spread rynkowy. Szczegóły dotyczące wysokości kwoty korekty są dostępne na karcie danych każdego instrumentu na platformie handlowej.