Dźwignia operacyjna

Dźwignia

Termin „dźwignia” dotyczy sytuacji, gdy mała zmiana ceny aktywa bazowego kontraktu CFD zostaje przekształcona w większą zmianę, dzięki czemu kontrakt CFD daje przyspieszony zysk. Dźwignia „10%” (lub 1:10) oznacza, że zmiana kursu aktywa bazowego o 1% powoduje zmianę ceny kontraktu CFD o 10%. Platforma handlowa udostępnia wysokość dźwigni dla każdego instrumentu po kliknięciu łącza szczegółowych danych powiązanego z każdym kontraktem CFD. Dźwignia finansowa jest techniką umożliwiającą mnożenie zysków, jednak jej użycie może powodować również mnożenie strat.

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem wskaźnika dźwigni nawet małe zmiany cen aktywa bazowego są odpowiednio powiększane, a kwota wymaganego depozytu może się proporcjonalnie zmienić.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin Call)

Poziom depozytu zabezpieczającego jest to minimalna kwota kapitału, jaką klient musi zachować, by utrzymać otwartą pozycję. Jeśli wielkość Twojego kapitału własnego spadnie poniżej kwoty minimalnej, wówczas Plus500 automatycznie dokona wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i pozamyka wszystkie otwarte pozycje, aż do momentu, gdy kapitał własny na Twoim koncie przekroczy wymagany poziom depozytu zabezpieczającego.

W pewnych okolicznościach wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin Call) może nie nastąpić, pomimo, że wartość rachunku spadnie poniżej wymaganej kwoty niezbędnej dla utrzymania otwartej pozycji. Dzieje się tak dlatego, że Plus500 może pozostawić handlowcom pewien dodatkowy czas na przekazanie dodatkowych funduszy, które winny zostać wpłacone, lub dla pozycji, która ma zostać zamknięta przez posiadacza rachunku. Jeśli przy końcu tego dodatkowego okresu ta pozycja (bądź pozycje) zostaną zamknięte po cenie dostępnej w danym czasie na naszej platformie.

Przykład możliwego uruchomienia zlecenia Margin Call:

Użytkownik zarejestrował się i wpłacił 600 USD za pośrednictwem karty kredytowej

 • Saldo: 600 USD (wpłaty - wypłaty + zyski i straty zamkniętych pozycji)
 • Dostępne saldo: 600 USD (saldo + zyski i straty otwartych pozycji - depozyty początkowe)
 • Rachunek zysków i strat = 0 USD (całkowita wartość zysków i strat wszystkich pozycji w tym premii dziennych)
 • Wartość rachunku: 600 USD (saldo + zyski i straty otwartych pozycji)

11:30 - kupujesz 10 akcji Google (CFD) po 540,00 USD
Całkowita kwota zakupu: 10 * 540,00 USD = 5400 USD
Depozyt początkowy wymagany dla 10 akcji Google wynosi 10%: 540 USD
Depozyt obowiązkowy wymagany do utrzymania 10 akcji Google wynosi 5%: 270 USD

Jeśli wartość twojego rachunku spadnie poniżej 270 USD otrzymasz wezwanie Margin Call. Plus500 zlikwiduje otwarte przez ciebie pozycje.

 • Saldo: 600 USD.
 • Dostępne saldo po zakupie akcji Google to: 60 USD (600 USD- 10%*5400 USD)
 • Rachunek zysków i strat = 0 USD
 • Wartość rachunku: 600 USD (600 USD + 0 USD)

12:15 - Akcje Google spadają do 520 USD

 • Saldo: 600 USD
 • Dostępne saldo: 0 USD (600 USD - 10% * 5400 USD + 10 * (520 USD -540 USD))
 • Rachunek zysków i strat = -200 USD (10 * 520 USD - 10 * 540 USD)
 • "Wartość rachunku" wynosi 400 USD (-200 USD + 600 USD)

13:10 - Akcje Google spadają do 490 USD. Otrzymujesz wezwanie Margin Call i Plus500 likwiduje twoją pozycję.

 • Saldo: 600 USD
 • Dostępne saldo: 0 USD (600 USD - 10% * 5400 USD + 10 * (490 USD -540 USD))
 • Rachunek zysków i strat = -500 USD (10 * 490 USD - 10 * 540 USD)
 • Wartość rachunku: 100 USD (-500 USD + 600 USD )

Przyczyną otrzymania wezwania Margin Call jest wartość rachunku 100 USD, podczas gdy wymagana jest kwota 270 USD, aby utrzymać otwartą pozycję na 10 akcji Google. Dlatego Plus500 zlikwidował twoją pozycję. Twoj bieżące saldo wynosi:

 • Saldo: 100 USD (saldo ulega zmianie wyłącznie przy zamknięciu pozycji lub wypłacie funduszy).
 • Dostępne saldo: 100 USD (wpłaty - wypłaty + rachunek zysków i strat zamkniętych pozycji)
 • Rachunek zysków i strat = 0 USD (brak otwartych pozycji)
 • Wartość rachunku: 100 USD (saldo+ rachunek zysków i strat otwartych pozycji)

Depozyt początkowy

Aby otworzyć nową pozycję dostępna wartość konta musi przekraczać wymagany poziom depozytu początkowego. Wymagany poziom depozytu początkowego jest indywidualny dla każdego z instrumentów finansowych.

Aby wyświetlić poziom depozytu początkowego dla określonego instrumentu przejdź do ekranu głównego platformy handlowej Plus500 wybierz instrument, który chcesz wyświetlić i kliknij „Details” po prawej, z brzegu ekranu. Zostanie wyświetlone okno wyskakujące z wartością poziomu depozytu początkowego w prawym górnym rogu.

Depozyt obowiązkowy

Depozyt obowiązkowy to minimalny poziom kapitału, którą musi posiadać klient, aby pozycja nie została zamknięta. Jeśli poziom kapitału spadnie poniżej minimum, platforma Plus500 automatycznie wystosuje wezwanie do uzupełnienia depozytu obowiązkowego i zamknie wszystkie otwarte pozycje do czasu uzupełnienia kapitału do poziomu wyższego od wymaganego poziomu depozytu obowiązkowego.

Aby wyświetlić „Maintenance Margin Level” dla określonego instrumentu przejdź do ekranu głównego platformy handlowej Plus500, wybierz instrument do wyświetlenia i kliknij „Details” po prawej, z brzegu ekranu. Zostanie wyświetlone okno wyskakujące z wartością poziomu depozytu obowiązkowego w prawym górnym rogu.

Zabezpieczenie

W przypadku niezapewnienia zabezpieczenia w postaci dodatkowego depozytu pozycje zostaną zamknięte, aby zapobiec zadłużaniu się klienta.