Kontrola ryzyka i typy zleceń

Kupowanie i sprzedawanie po cenach rynkowych

Użytkownik może korzystać z platformy Plus500, aby kupować i sprzedawać instrumenty CFD po bieżącej cenie rynkowej (w granicach widełek cenowych ustalonych dla danego instrumentu). „Spread rynkowy” dla każdego instrumentu CFD jest wyświetlany w wyskakującym okienku Kup/Sprzedaj, które pojawia się po kliknięciu polecenia „Kup” lub „Sprzedaj” na ekranie głównym platformy. Platforma handlowa Plus500 udostępnia zróżnicowane typy zleceń, dzięki którym można zarządzać ryzykiem transakcyjnym. Limity są szczególnie przydatne w przepadku utraty połączenia z Internetem.

Stop Limit

Zlecenie Stop Limit to sposób zabezpieczenia zysków w wypadku wzrostu instrumentu (Forex, akcje, towar lub indeks). Zlecenie stop limit przekazuje systemowi Plus500 instrukcje sprzedaży instrumentu gdy, i jeżeli instrument osiągnie określoną cenę.

Stop Loss – (Maximum Loss)

Zlecenie Stop Loss to sposób zabezpieczenia się przed stratą w wypadku spadku ceny instrumentu (Forex, akcje, towar lub indeks). Zlecenie Stop loss przekazuje systemowi Plus500 instrukcje sprzedaży instrumentu gdy, i jeżeli wartość instrumentu spadnie do określonego poziomu.

Gdy akcja osiągnie tę wartość zlecenie Stop Loss zostaje przekształcone w zlecenie rynkowe. Zlecenie rynkowe przekazuje systemowi Plus500 instrukcję natychmiastowej sprzedaży po najlepszej możliwej cenie. Na zmiennym rynku możesz nie uzyskać założonej ceny.

Chroń swoje zyski
Zlecenie Stop Loss służy do zabezpieczenia zysków na akcjach, których wartość rośnie. Użytkownik decyduje przy jakiej cenie zamknąć instrument i przekazuje do systemu Plus500 instrukcję zamknięcia pozycji po osiągnięciu tej ceny.

Gwarantowane zatrzymanie

Dodanie opcji "gwarantowanego zatrzymania" nakłada bezwarunkowy limit na potencjalną stratę pozycji.
Nawet jeśli rynek nagle notuje spadek cen, pozycja zostanie zamknięta na ściśle określonej cenie, bez dalszego spadku.
Jedynie niektóre instrumenty obsługują opcję "gwarantowane zatrzymanie"; jeśli instrument obsługuje opcję "gwarantowane zatrzymanie", zobaczysz pole wyboru do zaznaczenia.

Szczegóły "gwarantowanego zatrzymania":

 • Może być jedynie ustawiony przy nowej transakcji i nie może być dodany do już istniejącej pozycji.
 • Może być aktywowany/edytowany, jedynie jeśli instrument jest dostępny i w obrocie. Po aktywacji nie może być usunięty, można jedynie zmienić jego wartość.
 • Dodatkowy spread dla "Gwarantowanego zatrzymania Stop" nie podlega zwrotowi po jego aktywacji i będzie wyświetlany przed zatwierdzeniem "Gwarantowanego zatrzymania Stop".
 • Musi być w pewnym odstępie od aktualnego kursu danego instrumentu.

Przykład:
Google SPRZEDAJ/KUP 498$ /500$
Kupujesz 10 akcji Google, powiedzmy, że dodatkowy spread przy "Gwarantowanym zatrzymaniu Stop" wynosi $10.
Ustawiasz "gwarantowane zatrzymanie" na 450$.
Jeśli akcje Google'a spadną do 400$, opuścisz pozycję przy 450$, a nie przy 400$.

Z gwarantowanym zatrzymaniem: zysk/strata = $4500 - $5000 - $10 [gwarantowane zatrzymanie z dodatkowym spreadem] = - $510
Bez "zatrzymania gwarantowanego": zysk/strata = 4000$ - 5000$ = -1000$

Trailing Stop

Funkcja Trailing Stop umożliwia handlowcom ustanowienie zlecenia Stop Loss, które jest automatycznie aktualizowane, aby zablokować zyski po ruchu na rynku w kierunku korzystnym dla handlowca. Zlecenia Trailing Stop można ustalać klikając przycisk „Advanced” podczas tworzenia zlecenia zlecenia rynkowego.

Zlecenie Stop Loss można wprowadzić na 4 sposoby:

 1. Użytkownik wprowadza cenę Trailing Stop. Na przykład jeśli posiadane przez niego akcje są sprzedawane po 40 USD za walor można wprowadzić zlecenie Trailing Stop Loss o wartości 37,50 USD za walor.
 2. Użytkownik wprowadza maksymalną kwotę straty. System Plus500 oblicza następnie odpowiednią cenę Trailing Stop.
 3. Użytkownik wprowadza odległość w punktach pips od bieżącej ceny. System Plus500 następnie oblicza odpowiednią cenę Stop Loss.
 4. Użytkownik wprowadza ilość procentową od bieżącej ceny. System Plus500 następnie oblicza odpowiednią cenę Stop Loss.

Przykład zlecenia Trailing Stop:
12.50 Akcje Yahoo są sprzedawane za 45,51/45,73 USD (Sell/Buy)

12.50 Użytkownik wprowadza zlecenie rynkowe z opcją Trailing Stop 50 pips = 0,5 USD = (-1,1%) na zakup 100 akcji Yahoo
Użytkownik kupuje 100 akcji Yahoo za 45,73 USD
Stąd opcja initial stop loss zostanie uruchomione, gdy akcje Yahoo są sprzedawane za 45,01 USD. (45,51 USD – 0,5 USD)

14:05 Ceny akcji Yahoo zaczynają szybko wzrastać i osiągają 47,60 USD (nowa cena Stop zostaje zmieniona na 47,10 USD)

15:10 Ceny Yahoo nadal rosną i osiągają 49,75 USD (nowa cena Stop zostaje zmieniona na 49,25 USD)

16:15 Ceny akcji Yahoo zaczynają szybko spadać i osiągają 42,51 USD. Dzięki ustawionej cenie Stop na 49,25 USD system Plus500 wykonał zlecenie Stop Loss po osiągnieciu tej wartości. Zlecenie Stop Loss wykonano.

Podsumowanie zysku: 100 * (49,25 USD – 45,73 USD) = 352 USD. (Jeśli użytkownik nie ustawiłby opcji Trailing Stop, a tylko Stop Loss, poniósłby dużą stratę).

Zlecenia wstępne

Zlecenia wstępne są wykonywane w momencie, gdy cena rynkowa osiągnie poziom określony przez użytkownika i powodują otworzenie nowej pozycji. Cena może być wyższa lub niższa niż bieżąca cena wymiany.

Istnieją 4 rodzaje zleceń wstępnych:

 1. Entry-Limit-Buy: odczekaj aż cena spadnie poniżej bieżącego poziomu (stosowane podczas zakupu).
 2. Entry-Stop-Buy: odczekaj aż cena wzrośnie powyżej bieżącego poziomu (stosowane podczas zakupu).
 3. Entry-Limit-Sell (going short): odczekaj aż cena wzrośnie powyżej bieżącego poziomu (stosowane podczas sprzedaży).
 4. Entry-Stop-Sell (going short): odczekaj aż cena spadnie poniżej bieżącego poziomu (stosowane podczas sprzedaży).

Na przykład jeśli chcesz kupić akcje Google, ale dopiero gdy ich cena spadnie do 450 USD, należy ustawić zlecenie Entry-limit Buy Order na 450 USD. Jeśli cena nie spadnie do tego poziomu, zlecenie pozostanie niewykonane, jednak będzie zleceniem oczekującym do momentu jego anulowania przez użytkownika.

Aby utworzyć nowe zlecenie wstępne w Plus500:
→ Przejdź do głównego ekranu platformy,
→ Kliknij przycisk Buy lub Sell,
→ Kliknij Advanced,
→ Wprowadź odpowiednie dane dla zlecenia wstępnego,
→ Kliknij przycisk Buy.

Rollover

Instrumenty będące przedmiotem obrotu przyszłymi kontraktami, mają datę ważności. Po osiągnięciu daty ważności, pozycje zostaną automatycznie przetrzymane do następnego kontraktu. Data i czas przetrzymania są pokazane na karcie danych każdego instrumentu.

Ponieważ ceny kupna i sprzedaży różne dla poszczególnych kontraktów, Plus500 dokona korekty wartości Twojego konta, aby uwzględnić tę różnicę. Dzięki temu, wartość Twojego konta nie ulegnie zmianie, a Ty nie zyskasz / stracisz na różnicy cen między starymi a nowymi kontraktami.

Jeśli nowa cena jest wyższa od starej, na pozycjach Kup dokonana zostanie korekta negatywna, a na pozycjach Sprzedaj korekta pozytywna. Jeśli jednak nowa cena jest niższa od starej, na pozycjach Kup dokonana zostanie korekta pozytywna, a na pozycjach Sprzedaj korekta negatywna.

Ponadto, przy przetrzymaniu, pozycje mogą być obciążone jednorazowo przez spread.

Przykład obliczenia korekty przetrzymania (Rollover) :
Posiadasz pozycję Kup dla 100 kontraktów na Ropę.

Kursy kontraktów Ropy w momencie przetrzymania (Rollover):
Aktualny kurs kontraktu Kup = 45.30$
Aktualny kurs kontraktu Sprzedaj = 45.25$
Kurs nowego kontraktu Kup = 46.50$
Kurs nowego kontraktu Sprzedaj = 46.45$

Wyliczenie korekty:
Różnica kursu Kup = [Nowy kurs kontraktu Sprzedaj] - [Dotychczasowy kurs kontraktu Sprzedaj] =
46.45$ - 45.25$ = 1.2$
Korekta wartości Kup = - ([Ilość kontraktów] * [Różnica kursu Kup ]) =
- (100 * 1.2$) = - 120$

Korekta spreadu = [Ilość kontraktów] * [ spread nowego kontraktu] =
100 * (46.50$-46.45$) = 5$
Całkowita korekta Kup = [Korekta wartości Kup] - [Korekta spreadu] =
- 120$ - 5$ = - 125$

Podsumowanie:
Będziesz nadal posiadał tą samą pozycję 100 kontraktów na ropę.
Uzyskasz korektę - 125$.
Wartość twego kapitału pozostaje taka sama, poza spreadem 5$

Wyliczenie powyższego przykładu dla pozycji Sprzedaj
Różnica kursu Sprzedaj = [Nowy kurs kontraktu Kup] - [Dotychczasowy kurs kontraktu Kup] =
46.50$ - 45.30$= 1.2$
Korekta wartości Sprzedaj= - ([Ilość kontraktów] * [Różnica kursu Sprzedaj]) =
100 * 1.2$ = 120$
Korekta spreadu = [Ilość kontraktów] * [Spread nowego kontraktu] =
100 * (46.50$-46.45$) = 5 $
Całkowita korekta Sprzedaj = [Korekta wartości Sprzedaj ] - [Korekta spreadu] =
120$ - 5$ = 115$