Narzędzia do zarządzania ryzykiem

Zarządzaj swoim ryzykiem dzięki naszym prostym, ale potężnym narzędziom handlowym

Laptop ze zrzutem aplikacji Plus500 iPad Pro i iPhone pokazujący platformę handlową Plus500.

Ustaw poziomy cen "Zamknij przy zysku" [Stop limit] i/lub "Zamknij ze stratą" [Stop strata]

Polecenia"Zamknij z zyskiem"[Stop limit] i "Zamknij ze stratą" [Stop strata] mogą być dodawane do transakcji po otwarciu nowej pozycji/oczekującego zamówienia bądź przy edytowaniu istniejącej pozycji. Zlecenia te pozwalają ustalić konkretną stawkę, przy której Twoja pozycja zostanie zamknięta, w celu zabezpieczenia Twojego zysku, w przypadku zlecenia Zamknij z zyskiem lub zminimalizuj stratę, w przypadku zlecenia Zamknij ze stratą. Pamiętaj, że zlecenia Zamknij z zyskiem i Zamknij ze stratą nie gwarantują, że twoja pozycja zostanie zamknięta na dokładnie określonym poziomie cen. Jeśli cena rynkowa nagle spadnie lub wzrośnie, do ceny wyższej niż twój poziom zatrzymania, możliwe jest, że twoja pozycja zostanie zamknięta przy następnej dostępnej cenie, która może być inną ceną niż ustawiona. To zjawisko jest znane jako "poślizg".

Przykład:

Złoto CFD wynosi 1405$/1410$ (Sprzedaj/Kup) za sztukę złota. Decydujesz się otworzyć pozycję Kupna na 10 jednostkach Złota CFD za 1410$, jednocześnie umieszczając zlecenie Zamknij ze stratą na 1390$.
Cena złota CFD spada bezpośrednio do 1390$, a następnie do 1350$. Twoja pozycja automatycznie zamknie się za 1390$.
Twoja strata wynosi: 10 * (1390 - 1410) = - 200$
Jeśli cena złota CFD "spadnie" z 1410$ bezpośrednio do 1350$, transakcja zamknie się na poziomie 1350$ zamiast 1390$, który to został ustawiony na poziomie Stop strata. Ponieważ Stop nie jest gwarantowany, gdy cena na rynku nagle spada i osiągna 1390$, pozycja została uruchomiona, aby zamknąć przy następnej dostępnej cenie, która wynosiła 1350$. W takim przypadku strata wyniesie: 10 * (1350 - 1410) = - 600$

Ustaw poziomy cen dla poleceń 'Zamknięcie w momencie zysku' [Zlecenie Stop Limit] lub 'Zamknięcie w momencie straty' [Zlecenie Stop Loss]
  • Dostępne bezpłatnie
  • Blokuj zyski i ograniczaj straty

Gwarantowane zatrzymanie

Dodanie zlecenia Gwarantowany stop do pozycji handlowej określa bezwzględny limit potencjalnej straty. Nawet jeśli cena instrumentu znacznie spadnie, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta po określonej cenie, bez ryzyka Poślizgu.
Gwarantowany stop jest dostępny tylko dla niektórych instrumentów. Jeśli instrument obsługuje zamówienie Gwarantowanego stopu, pole wyboru będzie dostępne do użycia na platformie (po zaznaczeniu pola wyboru Zamknij ze stratą").
Szczegóły gwarantowanego stopu:
Zlecenie gwarantowanego stopu może być złożone tylko na nowej pozycji handlowej/zleceniu oczekującym i nie można go dodać do istniejącej pozycji.
Gwarantowany stop może być aktywowany/edytowany tylko wtedy, gdy instrument jest dostępny w handlu. Po aktywowaniu zlecenia gwarantowanego stopu nie można go usunąć, jedynie zlecenie Zamknij ze stratą może być zmienione/usunięte.
Dodatkowa opłata rozłożona na gwarantowany stop nie podlega zwrotowi po aktywacji i zostanie wyświetlona przed zatwierdzeniem. Poziom gwarantowanego stopu musi znajdować się w określonej uprzednio zdefiniowanej odległości od aktualnej ceny transakcyjnej instrumentu.

Przykład:

Apple CFD kosztuje 148$/150$ (Sprzedaj/Kup) za akcję.
Decydujesz się zakupić 10 kontraktów (udziałów) Apple CFD, jednocześnie umieszczając gwarantowany stop na 130$. Korekta spreadu dla gwarantowanego stopu wynosi 10$.
Apple CFD spada poniżej 100$, ale masz gwarancję zamknięcia pozycji Kup za 130$.
Ze zleceniem gwarantowanego stopu przy 10 kontraktach (udziałach): P&L = 10 * (130-150) - 10 [Gwarantowany stop dopasowanie spreadu] = - 210$
Bez gwarantowanego zlecenia stopu: P&L = 10 * (100 - 150) = - 500$

Gwarantowane zatrzymanie
  • Obowiązuje dodatkowy spread
  • Limity Twojego ryzyka
  • Określ z góry swoją maksymalną możliwą stratę

Automatyczne śledzenie Stopu - ogranicz straty pozycji blokując zyski

Umieszczenie zlecenia Śledzenie Stop pomaga zablokować pewną kwotę zysków. Gdy otworzysz pozycję lub zamówienie oczekujące ze Śledzeniem Stop, pozostanie ono otwarte, o ile jego cena zmieni się na Twoją korzyść, ale automatycznie się zamknie, jeśli jego cena zmieni kierunek o określoną ilość pipów*.
Śledzenie Stop pozwala na umieszczenie zlecenia Zamknij ze stratą, które automatycznie aktualizuje się, gdy rynek porusza się na Twoją korzyść. Zamknij ze stratą jest aktywowane, jeśli rynek porusza się niekorzystnie (zgodnie z żądaną zmianą pipów). Ta funkcja jest bezpłatna, jednak nie ma gwarancji, że Twoja pozycja zamknie się dokładnie na poziomie Zamknij ze stratą ze względu na "Poślizg".

Przykład:

Cena EUR/USD to 1.19400/1.19500 (Sprzedaj/Kup).
Decydujesz się otworzyć pozycję kupna na 100 000 jednostek, umieszczając śledzenie stopu z końcem na 100 pipów (100 pipów = 0,00100). Ustawia to zlecenie śledzenia stopu z kursem sprzedaży 1.19300 (1.19400 - 0.00100). Cena EUR/USD zaczyna rosnąć, a kurs sprzedaży osiąga 1.19450; zlecenie śledzenie stopu zamienia zmianę na 1.19350 (1.19450 - 0.00100).
EUR/USD nadal rośnie, a kurs Sprzedaży osiąga 1.19750; zlecenie śledzenie stopu automatycznie dostosowuje się zgodnie z nową ceną rynkową i zmienia się na 1.19650 (1.19750 - 0.00100).
Jeśli cena EUR/USD nagle zmieni kierunek i spadnie o 100 pipów (tj. Do 1.19650, Twoja cena śledzenia stopu) lub więcej, Plus500 wykona zlecenie na poziomie 1.19650, jeśli to możliwe; w przeciwnym razie pozycja zostanie zamknięta przy następnej dostępnej stawce.
Jeśli pozycja została zamknięta przy stawce 1.19650 - Twój zysk wynosi: 100 000 * (1.19650 - 1.19500) = 150 € (za pomocą śledzenia stopu możesz zablokować swoje zyski).

* Pip (punkt procentowy ceny). Dla wszystkich urządzeń Plus500 odnosi się do najmniejszej jednostki zmiany ceny.

Zatrzymanie ruchome (Trailing stop) - automatycznie chroni pozycję od strony strat, podczas gdy podąża za zmianą notowań w stronę zysku
  • Pomaga zablokować zyski
  • Automatycznie zmienia twoją cenę 'Zamknij ze stratą'
  • Dostępne bezpłatnie
  • Cena zamknięcia nie jest gwarantowana
Wsparcie 24/7
Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7