Pamiętaj, że kontrakty CFD są produktami wykorzystującymi efekt dźwigni finansowej i mogą spowodować utratę całości kapitału. Inwestowanie w kontrakty CFD może nie być odpowiednie dla Ciebie. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z nimi ryzyko. Przed skorzystaniem z naszych uslug prosimy o zapoznanie się z naszym Ostrzeżeniem o ryzyku oraz Umową użytkownika.

Zarządzaj wybraną przez Ciebie dźwignią na koncie

Zarządzaj wybraną przez Ciebie dźwignią na koncie
 • Handluj z użyciem dźwigni finansowej, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb giełdowych
 • Możesz handlować za pomocą wysokiej lub niskiej dźwigni finansowej
 • Nadal obowiązuje opłata nocna

W Plus500 możesz handlować korzystająć z niskiej bądź wysokiej dżwigni, zależnie od wstępnie określonej dźwigni uzależnionej od każdego instrumentu, twojej "Całkowitej wartości pozycji" oraz "Kapitału". 'Wartość rachunku' możesz kontrolować poprzez wpłaty na konto lub wypłaty z konta. 'Całkowitą wartość pozycji' możesz kontrolować poprzez otwieranie lub zamykanie pozycji.
Twoją 'Całkowitą wartość pozycji' i 'Wartość rachunku' możesz obejrzeć na stronie Migawka konta, dostępnej z poziomu okna głównego notowań giełdowych.

Przykłady:

Jeśli wpłacisz na konto $100.000 [Wartość twojego rachunku wynosi $100.000] i kupisz gaz ziemny o wartości $100.000, to wtedy handlujesz z dźwignią 1 [bez dźwigni]. Pamiętaj, że nadal płacisz opłatę nocną od wszelkich pozycji utrzymywanych przez noc.

Jeśli wpłacisz na konto w Plus500 $20.000 [Wartość twojego rachunku wynosi $20.000] i kupisz gaz ziemny o wartości $200.000, to wtedy handlujesz z dźwignią 10. Tak jak poprzednio, opłatę nocną płaci się za wszelkie pozycje zajmowane przez noc.

Ustaw poziomy cen dla poleceń 'Zamknięcie w momencie zysku' [Zlecenie Stop Limit] lub 'Zamknięcie w momencie straty' [Zlecenie Stop Loss]

Ustaw poziomy cen dla poleceń 'Zamknięcie w momencie zysku' [Zlecenie Stop Limit] lub 'Zamknięcie w momencie straty' [Zlecenie Stop Loss]
 • Bez opłat
 • Pomaga w ustawianiu ustalonych limitów

Polecenie 'Zamknięcie w momencie straty' można dodawać do swoich transakcji albo przed ich otwarciem, albo edytując otwartą pozycję. Ustaw poziom cen, przy których dana pozycja ma być zamknięta, jeśli trend na rynku obraca się przeciwko Tobie. Podstawowe Zlecenie Stop Loss nie gwarantuje, że pozycja zostanie zamknięta dokładnie na poziomie cenowym, który został przez Ciebie określony. Jeśli cena rynkowa nagle zanurkuje w dół lub wystrzeli w górę, poza poziom 'Zamknięcia w momenie straty,' Twoja pozycja może zostać zamknięta na gorszym poziomie niż cena określona. Zjawisko to jest znane jako 'poślizg.'

Przykład:

Google jest wyceniany na poziomie $1194 - $1196 (Sprzedaż/Kupno)
Kupujesz 10 akcji Google.
Chcesz ograniczyć straty do $1000. [Może się zdarzyć, że stracisz więcej z powodu poślizgu]
Wydajesz polecenie 'Zamknięcie w momencie straty' [Zlecenie Stop Loss] przy cenie $1096.
Google 'nurkuje w dół' wprost do poziomu $1094, a następnie do $1080.
Twoja pozycja zostaje zamknięta po cenie $1094.
Twoja strata wynosi: 10*(1196 - 1094) = $1020.

Gwarantowane zatrzymanie

Gwarantowane zatrzymanie
 • Obowiązuje dodatkowy spread
 • Limity Twojego ryzyka
 • Określ z góry swoją maksymalną możliwą stratę

Stosowanie 'Gwarantowanego zatrzymania Stop' podczas notowań kładzie bezwzględny limit na potencjalne straty. Nawet jeśli cena rynkowa zmienia się nagle, Twoja pozycja zostanie zamknięta na dokładnie określonej cenie, bez ryzyka poślizgu.
'Gwarantowane zatrzymanie Stop' jest dostępna tylko dla określonych instrumentów. Jeśli instrument obsługuje 'Gwarantowane zatrzymanie Stop,' będzie wyświetlona opcja wyboru.
Informacje szczegółowe na temat 'Gwarantowanego zatrzymania Stop':
Opcję tę można stosować wyłącznie w przypadku nowo zakładanych pozycji i nie można jej dodawać do pozycji już istniejących. 'Gwarantowane zatrzymanie Stop' może być aktywowane/edytowane tylko wtedy, gdy instrument jest dostępny i notowany. Gdy polecenie to jest aktywne, nie można go usunąć, jedynie można zmienić sam poziom ceny ""Gwarantowanego zatrzymania Stop"".
Opłata za dostosowanie spreadu do 'Gwarantowanego zatrzymania Stop' jest bezzwrotna po aktywowaniu i będzie wyświetlana przed zatwierdzeniem.
Pamiętaj, że cena 'Gwarantowanego zatrzymania Stop' musi być w pewnej odległości od obecnej ceny giełdowej instrumentu.

Przykład:

Google SPRZEDAŻ/KUPNO = $ 498/$500.
Kupujesz 10 akcji Google, powiedzmy, że dostosowanie spreadu do 'Gwarantowanego zatrzymania Stop' wynosi $10.
Ustawiasz 'Gwarantowane zatrzymanie Stop' na poziomie $450.
Notowania Google spadają do ceny 400 dolarów, ty zaś masz gwarancję zamknięcia pozycji przy cenie $450, a nie $400.

Z 'Gwarantowanym zatrzymaniem Stop' na 10 akcji: Zysk/strata = $4500 - $5000 - $10 [dostosowanie spreadu do 'Gwarantowanego zatrzymania Stop'] = -$510
Bez 'Gwarantowanego zatrzymania Stop': Zysk/strata = $4000 - $5000 = -$1000

Alerty cenowe

Alerty cenowe
 • Bez opłat
 • Stosowane w momencie, gdy rynek wykonuje ruchy o kluczowym znaczeniu, podczas gdy Twoje pozycje pozostają otwarte
 • Odbieraj powiadomienia drogą e-mail, SMS lub w trybie ""push""

Ustaw powiadomienia zawierające alerty cenowe, gdy rynek osiągnie określony poziom ceny kupna lub sprzedaży. W przeciwieństwie do 'Gwarantowanego zatrzymania Stop', alert cenowy utrzymuje otwartą pozycję, dzięki czemu możesz zdecydować, jakie działania podjąć, gdy notowania rynkowe idą naprzód.
W ekranie Lista instrumentów oraz Szczegóły instrumentu występuje ikona dzwonka - klikając ten dzwonek otworzysz ekran 'Alerty cenowe.'

Przykład:

Ropa naftowa jest wyceniana na poziomie 105 dolarów za baryłkę. Uważasz, że trafi Ci się okazja, jeśli cena ropy spadnie do poziomu $80.
Ustawiasz alarm dla ceny oleju na poziomie $80.
Cena ropy nurkuje do poziomu $78.
Otrzymujesz e-mail i SMS z powiadomieniem o nowej cenie ropy.

Zatrzymanie ruchome (Trailing stop) - automatycznie chroni pozycję od strony strat, podczas gdy podąża za zmianą notowań w stronę zysku.

Zatrzymanie ruchome (Trailing stop) - automatycznie chroni pozycję od strony strat, podczas gdy podąża za zmianą notowań w stronę zysku.
 • Bez opłat
 • Blokada uzyskanego zysku w trakcie notowań przed nagłą stratą
 • Automatycznie zmienia 'cenę zatrzymania'
 • Bez gwarancji

Zatrzymanie ruchome Trailing Stop jest podobne do limitu ceny, zaś obie te opcje są przeznaczone do ochrony zysku. Ustaw zatrzymanie ruchome po otwarciu pozycji, będzie ono poruszać się w trakcie notowań w ślad za zyskiem. Jeśli rynek zmieni kierunek, wtedy pozycja zostanie zamknięta na nowym, wyznaczonym przez ciebie poziomie zatrzymania Trailing Stop, a nie na poziomie założonym pierwotnie.
Korzystanie z polecenia zatrzymania ruchomego Trailing Stop oznacza zablokowanie własnego zysku przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka 'spadku,' bez konieczności ręcznego monitorowania pozycji i dostosowywania ceny zatrzymania.

Przykład:

Yahoo jest wyceniany na poziomie $45,51/$45,73 (Sprzedaż/Kupno)
Zakładasz zlecenie rynkowe z zatrzymaniem ruchomym Trailing Stop 50 pipsów = $0,5 = (-1,1%) na zakup 100 akcji Yahoo
Kupujesz po cenie $45,73 100 akcjiYahoo
Zatem początkowe zatrzymanie stop loss zacznie działać w momencie, gdy Yahoo będzie sprzedawał się po cenie $45,01. ($45,51 - $ 0.5)
Cena Yahoo zaczyna szybko rosnąć i osiąga poziom $47,60 (nowa cena zatrzymania podąża za zmianą do poziomu $47,10)
Następnie cena Yahoo dalej rośnie i osiąga poziom $49,75 (nowa cena zatrzymania ponownie podąża za zmianą do poziomu $49,25)
Cena Yahoo zaczyna iść w kierunku przeciwko tobie i osiąga poziom $42,51. [Pamiętaj, że zatrzymanie ruchome Trailing Stop może obrócić się przeciwko tobie, jeśli rynek 'zanurkuje' bezpośrednio od poziomu $47,60 do $40.]
Ponieważ ustawiłeś zatrzymanie ruchome Trailing Stop na cenie $49,25, Plus500 wykonał zatrzymanie ze stratą na tej kwocie.
Podsumowanie zysku: 100* ($49.25–$45.73) = $352.