Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Co Wpływa na Ruch S&P 500?

S&P 500 (USA 500) obejmuje 500 największych firm w obrocie publicznym dostępnych do handlu w Stanach Zjednoczonych, szacowanych pod względem kapitalizacji rynkowej.

Wartość S&P 500 jest generowana przez firmę o nazwie Ultronics System Corp., która oblicza kapitalizację rynkową każdej firmy co 15 sekund. Ta ważona wartość jest wielkością, którą handlowcy mogą używać, aby śledzić wyniki indeksu.

Laptop z ekranem informacyjnym S&P 500 na stronie Plus500.

Ceny ilustracyjne.

Jakie są największe firmy S&P 500?

Firmy w S&P 500 są wybierane przez komitet, który swój wybór bazuje na kilku czynnikach. Oceny są aktualizowane co kwartał. Niektóre z kryteriów brane pod uwagę, obejmują kapitalizację rynkową firmy, płynność, miejsce rejestracji, klasyfikację sektorową i giełdę na której są notowane.

Niektóre z kryteriów wyboru są obowiązkowe, takie jak kapitalizacja rynkowa wynosząca co najmniej US$9.8 miliarda i minimalny obrót handlowy co najmniej 250,000 akcji miesięcznie. Firmy muszą być dostępne także do handlu w Stanach Zjednoczonych i muszą być notowane na giełdach NYSE lub NASDAQ, choć istnieją firmy na tej liście, które nigdy nie miały głównej siedziby w Stanach Zjednoczonych, albo które miały kiedyśc siedzibę w Stanach Zjednoczonych, ale które się już przeprowadziły do innych krajów.

10 największych firm na S&P 500 to:*

Co porusza cenę S&P 500?

Na koniec każdego dnia określana jest kapitalizacja rynkowa włączonych firm. Całkowita skorygowana kapitalizacja rynkowa wszystkich akcji S&P 500 jest następnie dzielona przez własny podzielnik indeksu, aby uzyskać końcową wartość tego indeksu. Ze względu na tą metodologię, S&P 500 jest mocno ważony wobec firm o wyższej kapitalizacji rynkowej.

Niektóre rzeczy, które należy brać pod uwagę zastanawiając się nad tym, jak cena S&P 500 będzie się przesuwać, obejmuje czynniki takie jak zysk firmy na akcję, przychód, najważniejsze aktualności związane z firmami notowanymi na giełdzie, dane ekonomiczne, główne wydarzenia polityczne i stopy procentowe. Dodatkowo, często występuje skok w cenie akcji, gdy firma zostaje dodana do S&P 500, ponieważ fundusze wzajemne muszą zakupić akcję, jesli chcą celnie reprezentować indeks.

S&P 500 jest stale korygowany. Ten indeks jest wyliczany za każdym razem, gdy emitowane są akcje lub gdy firma zabiera akcje z rynku przez inicjatywę wykupu. Publicznie dostępne akcje każdej firmy są mnożone przez wartość rynkową pojedynczej akcji, aby określić kapitalizację rynkową firmy. Kapitalizacje rynkowe są następnie sumowane, aby uzyskać kapitalizację rynkową indeksu.

Zmiany w kapitalizacji rynkowej firm są także brane pod uwagę podczas korygowania podzielnika indeksu, który jest jego wartością własną. Kapitalizacja rynkowa indeksu jest dzieona przez dzielnik indeksu, aby stworzyć poziom indeksu, który jest znacznie łatwiej przedstawiany niż kapitalizacje rynkowe poszczególnych firm. Podzielnik indeksu jest liczbą bazową, używaną do określenia dowolnych korekt, które muszą zostać dokonane aby wliczyć dostępne akcje w każdej z firm będącej składnikiem tego indeksu.

Jak firmy dostają się do S&P 500?

Komitet S&P 500 decyduje, które firmy włączyć. Ten indeks często uważa się za oceniający cał rynek amerykańskich papierów wartościowych, ponieważ mierzy wyniki spółek o wysokiej kapitalizacji.

Komitet S&P 500 stara się zminimalizować ilość zmian, jakie są dokonywane na komponentach indeksu. Choć firmy wchodzące w jego skład podlegają przeglądowi co trzy miesiące, przywiązuje się uwagę do tego, aby nie było zbyt wielkich zamian. Kryteria wyboru są ściśle stosowane tylko do nowych dodatków do tego indeksu.

*Największe firmy na marzec 2021 roku

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7