Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Co Oznacza Zmiana Ceny EUR/USD?

EUR/USD jest najczęściej handlowaną parą walutową na świecie i jest to jeden ze sposobów na porównanie gospodarki Stanów Zjednoczonych i Strefy Euro. Istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na kurs EUR/USD oraz na ruchy tej pary. Sprawdźmy jak handlowcy odczytują i wyliczają zmiany cen EUR/USD aby zaplanować celniej swoje pozycje Forex.

Kurs wymiany EUR/USD (EURUSD) odzwierciedla liczbę Dolarów, jakie są niezbędne aby kupić Euro. Jak w przypadku większości par walutowych, cena EUR/USD jest płynna. Oznacza to, że ciągle się zmienia, pięć dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w reakcji na najnowsze warunki rynkowe. Rynek OTC Forex ma najdłuższe godziny handlowe, poza Kryptowalutami. Jego wysoka zmienność jest powodem, dla którego Forex jest największym rynkiem na świecie i dla którego jest atrakcyjny dla tak wielu handlowców, ponieważ żaden pojedynczy bank nie może kontrolować ruchów różnych par walutowych.

Na wartość pary EUR/USD wpływa kilka czynników, w tym względna siła i słabość obu bazowych gospodarek, wydarzenia geopolityczne i gospodarcze oraz działania rządów, podjęte aby chronić Euro lub Dolara. Handlowcy mogą używać zmian ceny EUR/USD, aby spekulować na trendach wpływających na kurs tej pary walutowej, albo dodatnio, albo ujemnie. Handlowcy mogą zyskać także przewagę na arbitrażu, pracując z EUR/USD, dlatego że różne obszary na świecie mogą kupować i sprzedawać tą parę po różnym kursie.

Aplikacja sieciowa EUR/USD na Komputerze.

Ceny ilustracyjne.

Dlaczego pipsy są ważne dla zmian ceny EUR/USD?

W parze forex EUR/USD, zmiany ceny są mierzone w pipsach, które reprezentują czwarte miejsce po przecinku, które można zmierzyć w parze forex. Niektórzy brokerzy, tacy jak Plus500 pozwalają także handlowcom na ułamkowe ruchy pipsów, nazywane pipetami. Pipety są mierzone do piątego miejsca po przecinku w parze Forex EUR/USD.

Wartość pipsa zależy od wielkości twojego lota i od denominacji na twoim koncie. Standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej pary FX, a mini lot to 10 000 jednostek waluty bazowej. Tak więc pips w standardowym locie EUR/USD, gdy twoje konto jest denominowane w USD wynosi $10, natomiast pips w mini locie EUR/USD jest równy $1. Niektóre platformy, takie jak Plus500, oferują mikroloty, które składają się z 1000 jednostek waluty bazowej. W takim przypadku pips jest warty 10 centów.

Jeśli twoje konto jest denominowane w EUR, musisz znaleźć wartość pipsa przez podział oryginalnej wartości pipsa przez obecny kurs wymiany. Powiedzmy na przykład, że kurs wymiany EUR/USD wynosi 1.21160, stała wartość pipsa denominowanego w USD (jeśli twoje konto to mini lot) wynosi $1. Następnie musisz podzielić $1 przez 1.21160, aby uzyskać wartość pipsa denominowanego w Euro, wynoszącą 0.83 EUR.

Handlowcy powinni potrafić wyliczać ruchy pipsów z kilku powodów. Jednym powodem tej kalkulacji jest zrozumienie różnicy pomiędzy ceną KUP, a ceną SPRZEDAJ pary EUR/USD. Ta różnica jest określana także jako “spread”.

Spread może zmieniać się regularnie i reaguje na czynniki takie jak warunki rynkowe, pora dnia i liczba osób zainteresowanych zakupem lub sprzedażem pary walutowej EUR/USD. Handlowcy mogą preferować wybór dostawców kontraktów CFD, którzy utrzymują spread tak nisko, jak to możliwe, aby zwiększyć swoje szanse na zysk. Z tego powodu, zwracają oni uwagę na ruchy pipsów w ciągu dnia.

Handlowcy używają także ruchów pipsów, aby określić jak bardzo cena tej pary zmieniła się po otwarciu pozycji. Ta kwota będzie zyskiem lub stratą pozycji. Na przykład, jeśli otworzysz pozycję długą EUR/USD i zamkniesz ją wyższej cenie, wówczas osiągniesz zysk równy różnicy pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia, a jeśli zamkniesz swoją pozycję w niższej cenie, twoja strata będzie równa różnicy pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia. Podobnie, jeśli otworzysz pozycję krótką EUR/USD, osiągniesz zysk, jeśli cena zamknięcia będzie niższa niż cena otwarcia i poniesiesz stratę, jeśli cena zamknięcia będzie wyższa niż cena otwarcia. Dodatkowo, ważne jest, abyś potrafił obliczyć ruchy pipsów, które pozwolą handlowcowi dodaktową kwotę do zaryzykowania i/lub oczekiwany zwrot przy użyciu odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem (stop loss/take profit).

Handlowcy, którzy zamierzają zyskać tylko ekspozycję na Dolara, zamiast zarówno na Dolara, jak i Euro, mogą rozważyć Indeks Dolara, który mierzy Dolara względem koszyka największych światowych walut, zamiast względem pojedynczej waluty.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7