Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Związek Między Forex a Złotem

Aż do połowy XX wieku, waluty na świecie były bezpośrednio połączone z ilością rezerw złota które przetrzymywały, kontrolując ilość papierowych pieniędzy które mogły wydrukować oraz potencalną wartość ich waluty. Określano to jako Standard Złota, ponieważ standaryzowało wartość waluty wobec Złota.

Choć utrzymywało to w ryzach narodowe waluty, miało to też pewne widoczne wady takie jak brak elastyczności i założenie, że wszystkie narodowe banki pozostają transparentne.

W 1973 roku, Stany Zjednoczone odeszły od standardu złota, pozwalając Złotu na handel na wolnym rynku, podczas gdy dolar amerykański był kontrolowany przez amerykańską Federal Reserve. To przyniosło dolarowi niespotykaną wcześniej zmienność, gdy kraj przystosowywał się do nowego systemu kontroli inflacji. Dziś dolar się ustabilizował i handlowcy spoglądają na cenę XAU/USD aby uważnie śledzić ruchy cenowe między tymi wartościowymi instrumentami.

Rozumienie sposobu w jaki dzisiejsze banki centralne używają Złota w relacji do ich waluty pomoże handlowcom w zrozumieniu ich relacji pomiędzy Złotem, a rynkiem Forex.

Złoto i Forex

Złoto jako Waluta

Zakończenie Standardu Złota nie położyło kresu wartości Złota. Wręcz przeciwnie, umożliwiło to Złotu stanie się globalną “walutą”, uznawaną przez handlowców, jednostki, a nawet rządy jako przechowujące wartość.

To globalne uznanie utworzyło typ międzynarodowej waluty, którą rządy mogą wymieniąc za papierową walutę i inne. Inaczej niż w przypadku papierowej waluty, nie ma banku centralnego aby ustabilizować jego wartość. Zamiast tego, o wartości decyduje wolny rynek na którym na cenę mają rządy i handlowcy. Ta niezależność od centralnego sterowania może powiedzieć nam wiele o tym, jaką Złoto ma wartość w odniesieniu do światowych walut.

Nadało to Złotu znaczącą siłę nad walutami i rządami które trzymają jego duże ilości. Kiedy kraje przechowują duże rezerwy złota, szanując ilość pieniędzy w obiegu, ich walutę postrzega się jako stabilną. Jeśli natomiast zdecydują się sprzedać część ich złota, wartość ich waluty wzrośnie, ponieważ przetrzymują większe ilości walut zagranicznych. Z drugiej strony, banki centralne które chcą zakupić złoto w celu ustabilizowania ich waluty, muszą wydrukować więcej pieniędzy aby sfinalizować transakcję, w rezultacie czasowo dewaluując swoją papierową walutę.

Korelacja Między Złotem a Forex

Korelacja między Złotem, a papierowymi walutami jest procesem który toczy się już od dziesięcioleci. Kraje używają złota aby zwiększyć wartość swojej waluty, ale muszą dewaluować swoją walutę, aby je uzyskać.

Z punktu widzenia handlowców, Złoto to jeszcze jedna waluta, w której mogą utrzymywać wartość kapitału w czasach niestabilności lub deflacji walut.

Choć nie ma pewności, że Złoto zachowa swoją wartość, handlowcy polegają na historycznych cenach aby ocenić, że spadająca waluta papierowa może wytworzyć brak pewności co do waluty, tworząc późniejszą dewaluację wspomnianej waluty. Inne wydarzenia które mogą wpłynąć na wartość waluty to inflacja, polityczna niepewność, znaczące deficyty handlowe, wszystkie inne znaczące wydarzenia które mogą wpłynąć na jej wartość.

Wraz ze spadkami waluty, handlowcy mogą zwrócić się w stronę złota. Jeśli wystarczająco dużo handlowców zwróci się w stronę złota w danym momencie, wytworzy to fale na rynku i zwiększy popyt bez wprowadzenia odpowiadającej mu podaży, prowadząc do wzrostu ceny towaru wraz z popytem. Z drugiej strony, jeśli zainwestuje się w stabilną walutę i nowa podaż Złota przekroczy jego popyt, wówczas cena może spaść.

Na przykład, gdy handlowiec trzyma GBP i uznaje, że istnieje duży deficyt handlowy wewnątrze EU, który skutkował dewaluacją Funta Szterlinga, może zwrócić się do złota, jako że jego wartość może wzrosnąć w porównaniu z walutą którą przechowuje.

Z drugiej strony, jeśli inwestor przechowuje Złoto i wartość GBP rośnie, może skierować swoje inwestycje w stronę walut.

Jeden z Wielu Czynników

Choć Złoto ma wpływ na wartość i stabilność walut, to tylko jeden z czynników wśród wielu, które mogą wpłynąć na wartość waluty. Światowe rynki, wydarzenia polityczne, decyzje banku centralnego, handel oraz wiele innych wydarzeń może wpłynąć na wartość waluty, jak również złota gwałtownie albo stopniowo.

Osoby które chcą handlować na rynku Forex mogą używać Złota jako dodatkowego instrumentu, co pozwoli im na dokonywanie handlu tym metalem szlachetnym wraz z ruchami cenowymi światowych walut.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7