Investors

Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
RightLeft

Plus500 has developed and operates an online trading platform for retail customers to trade CFDs internationally over more than 2,100 different underlying global financial instruments comprising equities, indices, commodities, options, ETFs and foreign exchange. The Group enables retail customers to trade CFDs in more than 50 countries. The trading platform is accessible from multiple operating systems (Windows, smartphones (iOS, Android and Windows Phone), tablets (iOS, Android and Surface), Apple Watch and web browsers).

Investor Contacts

Elad Even-Chen
T +972 4 818 9503
ir@Plus500.com

Zabezpieczone przez SSL

Plus500 jest znakiem towarowym Plus500 Ltd.Plus500 Ltd działa poprzez następujące spółki zależne
Plus500CY Ltd posiada upoważnienie i podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (nr licencji 250/14).
Plus500CY jest emitentem i sprzedawcą produktów finansowych opisanych lub dostępnych na tej stronie internetowej.
Plus500UK Ltd posiada uprawnienia i jest nadzorowana przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (FCA) Numer rejestru Urząd Nadzoru Finansowego: 509909.
Plus500AU Pty Ltd, licencja AFSL nr 417727 wydana przez Australian Securities and Investments Commission