Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

76,4% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Podstawowe Wskaźniki i Strategie Handlowe Forex

Handlowcy używają szerokiego zakresu strategii handlowych FX. Każda strategia może być przystosowana albo skrojona do indywidualnych potrzeb handlowca i użyta w połączeniu z innymi strategiami.

Zastanawiając się nad wyborem najlepszej dla ciebie strategii, musisz wziąć pod uwagę twoje osobiste cele, apetyt na ryzyko, doświadczenie i preferencje handlowe. Zanim zaczniemy przedstawiać różne strategie handlowe, wyróżnimy najpierw dwie kluczowe metodologie handlowe: analiza fundamentalna i techniczna.

Analiza Fundamentalna vs. Analiza Techniczna

Handlowcy generalnie sytuują się w jednej z dwóch kategorii: fundamentalnych albo handlowych.

Handlowcy fundamentalni będą spoglądali na szerszy kontekst gospodarczych zmiennych aby wyznaczyć, czy wartość pary walutowej wzrośnie, czy spadnie. Podstawowym przykład to raport ekonomiczny, który wskazuje na szczególną siłę gospodarki, i może on wskazywać, że waluta powinna wzrosnąć wobec innej waluty. Jednakże, jeśli wszyscy handlowcy oczekują, że ten raport gospodarczy będzie mocny (jeszcze przed opublikowaniem tego raportu), wpływ raportu będzie już zawierał się ‘w cenie’ tego rynku.

Z drugiej strony, analiza techniczna używa wskaźników i wzorców wykresów, aby analizować wcześniejsze wyniki do określenia, czy para walutowa, taka jak Euro do Dolara Amerykańskiego (EUR/USD), znajduje się w wykupie czy w wyprzedaży. Poprzez oparcie się na statystycznych trendach i wzorcach, takich jak obrót i ruch cenowe (wzrost/spadek wartości), handlowcy staraja się przewidzieć kierunek, w jakim przesunie się para walutowa. Oczywiście, handlowcy mogą wykorzystać mieszankę analizy technicznej i fundamentalnej, aby ocenić potencjalne okazje inwestycyjne.

Gazeta z nagłówkiem “Handluj Forex” i telefon komórkowy z wykresem forex

Ceny ilustarcyjne.

W świetle przedstawionych powyżej metodologii, poniżej przedstawiamy kilka podejść i wskaźników, które można używać w handlu forex.

Handel Pozycyjny

Handel pozycyjny to strategia, w której handlowcy utrzymują pozycje przez dłuższy czas, zazwyczaj miesiące albo tygodnie. Handel pozycyjny używa na ogół analizę fundamentalną oraz dane ekonomiczne. Jednakże, przy otwieraniu nowych pozycji, handlowcy pozycyjni mogą skorzystać z analizy technicznej.

Handlowiec pozycyjny może czekać aż para walutowa osiągnie (określony z góry) poziom wsparcia, zanim przyjmie pozycję długą, którą będzie trzymał przez kilka tygodni. Zakłada się, że w tym typie handlu występuje mniejsza natychmiastowość, ponieważ handlowcy nie muszą koniecznie przejmować się cenami dniowymi i generalnie otwieraja mniejszą liczbe pozycji (w porównaniu do innych strategii handlowych). Jednakże, podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju handlu, handlowcy muszą posiadać solidną wiedzę na temat podstaw rynkowych, ponieważ handel pozycyjny opiera się w większości na analizie fundamentalnej.

Simple Moving Average - Prosta Średnia Krocząca

Simple Moving Average (SMA) - Prosta Średnia Krocząca to ważny wskaźnik techniczny i jedna z najczęściej używanych strategii handlowych. SMA używa się aby ocenić, czy cena instrumentu przesunie się w górę, czy w dół. Oblicza się ją przez wzięcie dziennej ceny zamknięcia instrumentu i podzielenie jej przez łączną liczbę dni, aby uzyskać średnią. Linię stworzoną przez SMA używa się następnie, razem z innymi wskaźnikami technicznymi, aby mierzyć ruchy cenowe. Linia SMA może mieć dowolną długość, tym niemniej, handlowcy techniczniy wykorzystują najczęściej 50-, 100- and 200-dniowe średnie kroczące. Różne strategie możesz przetestować przy użyciu naszego systemu wykresów.

Exponential Moving Average - Wykładnicza Średnia Krocząca

Wykładnicza średnia krocząca nadaje większą ważność ostatnio zamkniętym cenom. Używając tych linii, zaleca się wziąć pod uwagę, że są to wskaźniki opóźniające, które mogą nie reagować szybko na nagłe zmiany. Handel na okresach krótkoterminowych może nie mieć wystarczającej liczby wskaźników cenowych, aby był wiarygodny. Tym niemniej, daje to jasny obraz ogólnych trendów i może być bardzo użyteczny w handlu walutami. Wskaźniki EMA kładą większy nacisk na bieżące dane, niż na starsze dane, a więc mają one tendencję do mocniejszej reakcji na zmiany cen niż SMA. To sprawia, że wyniki ze wskaźników EMA są bardziej efektywne i jest to jeden z powodów dla których jest to ulubiony wskaźnik średniej wielu handlowców.

Relative Strength Index - Indeks Siły Relatywnej

Relative Strength Index (RSI) może być używany w połączeniu z linią SMA dla dodatkowego wyjaśnienia możliwego trendu instrumentu. RSI pokazuje, czy instrument jest w wykupie, czy też w wyprzedaży, bazując na indeksie 0 - 100. Zazwyczaj, instrument o indeksie poniżej 30 jest w wyprzedaży, a instrument o wartości powyżej 70 jest w wykupie. A więc, jeśli instrument jest poniżej 30, to może być dobry czas na zakup, a dobry czas na jego sprzedaż może być wtedy, gdy wynosi on ponad 70. Pamiętaj, że to tylko ogólny wskaźnik i najczęściej musisz dopasować swoją strategię handlową forex w zależności od danego instrumentu.

Wstęgi Bollingera

Podobnie jak RSI, Wstęgi Bollingera są często używane z liniami SMA jako jedne z wielu strategii handlowych. Ale Wstęgi Bollingera są nierozłącznie związane z linią SMA. Są one tworzone przez wyliczenie odchylenia standardowego z danej linii SMA. Ochylenie standardowe to po prostu miara zmienności. Gdy wstęgi się poszerzają, jest to wskaźnik, że rynek staje się bardziej zmienny. Kiedy się kurczą, rynek staje się bardziej stabilny. Wstęga Bollingera ma dolny i górny próg powyżej i poniżej linii SMA. Linia SMA jest czasami określana jak ‘środkowa’ Wstęga Bollingera.

Wskaźniki w WebTraderze, z zamazanym wykresem Ethereum w tle.

Ceny ilustarcyjne.

To tylko 4 spośród wielu strategii handlowych forex, które przyjmują handlowcy aby pomóc sobie w odniesieniu sukcesu handlowego. Istnieją liczne kombinacje strategii handlowych FX i nieograniczona liczba wskaźników technicznych które możesz użyć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaawansowanych strategiach handlowych, weź pod uwagę naszą platformę handlową CFD, zawierającą ponad 90 wskaźników technicznych, zaawansowane narzędzia do rysowania i narzędzia do głębokiej analizy, które pomogą ci dowiedzieć się więcej o niuansach handlu CFD forex. Możesz przećwiczyć także nasze umiejętności na nieograniczonymi koncie demo bez ryzyka.

Aby wypróbować nasze wskaźniki, po prostu zarejestruj się/zaloguj się, wybierz instrument, przejdź do jego wykresu i kliknij w ikonę (Fx).

Ten artykuł zawiera ogólne informacje, które nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7